Verisyöpälääke ruxolitinib vaikuttaa “parantaneen” yksittäisen amerikkalaispotilaan ykköstyypin diabeteksen ainakin toistaiseksi.

Monista muistakin sairauksista kärsivä potilas on pystynyt jättämään insuliininsa pistämättä jo noin kahden vuoden ajaksi.

Potilaan oma lääkäri, apulaisprofessori Lisa Forbes, toivoo tilanteen pysyvän samana niin kauan kun oraaliteitse toteutettavaa ruxolitinib-kuuria jatketaan.

Lääkkeen vaikutuksesta muihin ykköstyypin diabetesta sairastaviin potilaisiin ei ole testattu laajoissa potilastutkimuksissa saakka, joten ihmelääkkeenä sitä ei luonnollisesti voi pitää.

Sen toiminta perustuu kuitenkin JAK-estäjiin, joita jo tälläkin hetkellä tutkitaan ykköstyypin diabetekseen liittyvissä tutkimuksissa. Ensimmäiset kliiniset kokeet ovat alkamassa Australiassa lähiaikoina.

Tämän yksittäisen potilaan kohdalla lopputulokseen saattaa vaikuttaa myös potilaalla todettu geneettinen mutaatio, johon ruxolitinib-lääkitys varsinaisesti määrättiin.

Aiheesta kertoo lisää US News.