Laitevalmistaja Abbottin toteuttamaan kyselyyn vastanneista vanhemmista ja huoltajista lähes puolet oli sitä mieltä, että ykköstyypin diabetekseen sairastuneen lapsen mielenterveydelliset ongelmat ja ahdistustilat ovat lisääntyneet diagnoosin myötä.

Useassa maassa ja kahdessa osassa tehdyn kyselyn jälkimmäisen osan tulokset puolestaan kertovat COVID-19 -pandemian aiheuttaneen noin puolelle vastanneiden lapsista lisäahdistusta. Noin kolme neljännestä vastasi olevansa huolissaan lapsestaan ykköstyypin diabeteksen ja koronauhan yhdistelmää ajatellen.

Toisaalta noin kolmannes uskoi kokemuksen ykköstyypin diabeteksesta mahdollistavan paremman suhtautumisen lockdown-rajoituksia kohtaan.

Tuloksista kertoi PharmaTimes.